Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η SYCHEM A.E., δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από το 2001, στοχεύοντας στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξειδικευμένων και καινοτόμων έργων επεξεργασίας νερού και εξοικονόμησης ενέργειας, που βασίζονται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η συνδυασμένη εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής ολοκλήρωσης, με τεχνολογίες διαχείρισης και επεξεργασίας νερού, καθιστούν την SYCHEM πρωτοπόρο εταιρία στους τομείς δραστηριότητας της.

Η SYCHEM A.E., αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Θέση Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Κωδικός θέσης Τμήμα Μελέτης Ηλεκτρολογικών/Αυτοματισμού
Τόπος εργασίας Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Κρήτη
Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τμήματος Ηλεκτρολογικών/Αυτοματισμού
Τύπος σύμβασης Πλήρους απασχόλησης
Κύριες αρμοδιότητες

Συμμετοχή στον σχεδιασμό, παραγγελία και κατασκευή ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων – πινάκων Ισχύος & Αυτοματισμού βιομηχανικής κλίμακας

Απαραίτητα προσόντα

·        Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)

·        Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στη διαστασιολόγηση/υπολογισμό/σχεδίαση βιομηχανικών και κτιριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

·        Άριστη γνώση αγγλικών

·        Άριστη γνώση Η/Υ

·        Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα

·        Εμπειρία στην επίβλεψη και τη διαχείριση Η/Μ έργων

·        Προϋπηρεσία στον σχεδιασμό και στην κατασκευή πινάκων ισχύος και αυτοματισμού

·        Εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμού PLC

·        Εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα CADdy/EPLAN/Autocad

Η εταιρία προσφέρει

·        Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας

·        Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον

·        Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προϋπηρεσίας και προσόντων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο jobs@sychem.gr έως 28.02.2023