Μηχανικός Παρακολούθησης & Συντήρησης

Η SYCHEM A.E., δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από το 2001 στοχεύοντας στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξειδικευμένων και καινοτόμων έργων επεξεργασίας νερού, λυμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας, που βασίζονται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η συνδυασμένη εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής ολοκλήρωσης, με τεχνολογίες διαχείρισης και επεξεργασίας νερού – λυμάτων, καθιστούν την SYCHEM πρωτοπόρο εταιρία στους τομείς δραστηριότητας της.

Η SYCHEM A.E., αναζητά Μηχανικό Παρακολούθησης & Συντήρησης, για τις εγκαταστάσεις της στην Κρήτη
Θέση Μηχανικός Λειτουργίας & Συντήρησης
Τόπος εργασίας Ηράκλειο Κρήτης
Τόπος εργασίας Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Κρήτη
Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Λειτουργίας & Συντήρησης Τμήματος Λυμάτων
Τύπος σύμβασης Πλήρους απασχόλησης
 

Κύριες αρμοδιότητες

·        Συμμετοχή στο σχεδιασμό των έργων

·        Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και εξοπλισμού

·        Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων

·        Παρακολούθηση, λειτουργία & συντήρηση μονάδων υπερδιήθησης – βιολογικού καθαρισμού

·        Επικοινωνία με πελάτη

Απαραίτητα προσόντα

·        Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού / Χημικού Μηχανικού / Μηχανικού Περιβάλλοντος

(Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.)

·        Ελάχιστη 2ετής προϋπηρεσία σε έργα επεξεργασίας νερού ή υγρών αποβλήτων

·        Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ

·        Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, προγραμματισμός, αίσθηση του επείγοντος

·        Κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

·        Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

·        Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα

·        Γνώση χρήσης του AutoCAD

 

Η εταιρία προσφέρει

·        Άριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας

·        Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον

·        Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προϋπηρεσίας και προσόντων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο jobs@sychem.gr έως 28.02.2023