Ημερίδα – Παρουσίαση: Νεα καινοτόμα δομικά υλικά για ενα πράσινο και βιώσιμο μέλλον στις Έξυπνες Πόλεις


Δευτέρα 23/1/23, ώρα 18:00.
Εισηγούνται ερευνητές απο το ΙΤΕ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα ζωντανά στα κανάλια του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στα οποία μπορείτε να υποβάλετε και ερωτήματα ώστε να απαντηθούν κατά την ώρα της εκδήλωσης:

https://cloud.teetak.gr/youtube

https://cloud.teetak.gr/facebook


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές έξυπνες πόλεις για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, θα έχουν τα προηγμένα υλικά. Ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες και οι πόλεις μετατρέπονται σε έξυπνες πόλεις με καθαρότερο περιβάλλον και πράσινους χώρους διαβίωσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλές ευκαιρίες για την επίλυση αυτών των προκλήσεων, μέσω της ανάπτυξης προηγμένων υλικών που μπορούν να ανιχνεύουν, να επεξεργάζονται, να αποκρίνονται σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα, να βελτιώνουν την ποιότητα αέρα – υγείας – νερού και να παράγουν ή να εξοικονομούν ενέργεια. Η συνολική αξία της παγκόσμιας αγοράς “Έξυπνων πόλεων” αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.5 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 5 χρόνια και το μερίδιο αγοράς για τα προηγμένα υλικά θα είναι περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο ΙΤΕ, τα τελευταία λίγα χρόνια, έχουν αναπτυχθεί τόσο ερευνητικά όσο και σε επίπεδο παραγωγής μέσω θυγατρικής εταιρίας, διατάξεις ανίχνευσης, επεξεργασίας αλλά και υλικά εφαρμογής που συμβάλλουν σε μια νέα αντίληψη σε θέματα κατασκευών, ενεργειακής συμπεριφοράς και περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, με δυνατότητα άμεσης χρήσης στο δομημένο αστικό περιβάλλον.