ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Στο πλαίσιο της κατηγοριοποίησης – πιστοποίησης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων & διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) που είναι σε εξέλιξη έως το τέλος του έτους 2023, σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιώτες μηχανικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΠΥΤ της περιοχής τους ώστε να καταθέσουν αίτηση και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο “Διαπιστευμένων φορέων / Ιδιωτών Μηχανικών” που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού.