Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε καταλόγους πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και του Πρωτοδικείου για το 2023

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε να ενταχθείτε :

  1. Σε καταλόγους  που θα αποστείλουμε στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ηρακλείου &  Λασιθίου, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι   κατάλογοι πραγματογνωμόνων για το έτος 2023.
  2. Σε καταλόγους  που θα αποστείλουμε στα  Πρωτοδικεία Ηρακλείου & Λασιθίου προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι κατάλογοι πραγματογνωμόνων για το έτος
  3. Σε καταλόγους  που θα αποστείλουμε στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ηρακλείου & Λασιθίου και στα Πρωτοδικεία Ηρακλείου & Λασιθίου  προκειμένου

να επικαιροποιηθούν  οι ετήσιοι κατάλογοι πραγματογνωμόνων  Μηχανολόγων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αυτοκίνητα για το έτος 2023.

Το παραπάνω είναι μια προσπάθεια  του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν αλλά δεν δεσμεύει το δικαστήριο ως προς την επιλογή του πραγματογνώμονα.

Για να ενταχθείτε στον/στους κατάλογο/ους  που θα στείλουμε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη  φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο  έως τις 20 Δεκεμβρίου  του 2022:

https://cloud.teetak.gr/pragmatogn23

Αν έχετε εγγραφεί στο παρελθόν στους σχετικούς καταλόγους πραγματογνομώνων  και θα θέλατε να παραμείνετε εγγεγραμμένοι παρακαλούμε επαναλάβετε τη διαδικασία ηλεκτρονικά.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ