Πολιτικός μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

Ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Βιογραφικά στο email. michanikoi@ergokaloudakis.gr

τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010