Νέο τιμολόγιο εργασιών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε την παρακάτω υπ. Απόφαση με αρ. 270999/Δ5, ΦΕΚ 4663/Β/5-9-2022, σύμφωνα με την οποία τίθεται σε ισχύ νέο ενιαίο τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ