Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος μηχανικός

Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας

  • Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια.
  • Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Επικοινωνία: info@edifice.gr