Κατάργηση επιπλέον εισφοράς ΤΕΕ για τους εργολήπτες δημοσίων έργων

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 864/09.06.2022 και θέμα

«Κατάργηση επιπλέον εισφοράς ΤΕΕ για τους εργολήπτες δημοσίων έργων»

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ,

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ