Οριοθέτηση οικισμών – αναγνώριση οδικού δικτύου της χώρας

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 853/7.6.2022 και θέμα:

«Οριοθέτηση οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και καταγραφή – αναγνώριση οδικού δικτύου της χώρας ανά Δημοτική Ενότητα (ΔΕ)»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ