Μηχανικός Περιβάλλοντος

Απο τις εταιρείες sunshine ενεργειακά πάρκα ΕΠΕ και ΑΑ green energy ΙΚΕ, ζητείται μηχανικός περιβάλλοντος.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τομέας ευθύνης του/της και θα έχει :

1) Συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης και παρακολούθησης μελετών έργων ΑΠΕ

2) Συμμετοχή στην ομάδα αξιολόγησης στην ομάδα σχεδιασμού και επίβλεψης των νέων έργων.

Απαραίτητα προσόντα :

1) Εμπειρία σε περιβαλλοντολογικές μελέτες

2) Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου

3) Ευελιξία μετακινήσεων

4) Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων

5) Παραγωγή αναφορών στη διοικητική ομάδα

6) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

7) Πολύ καλή γνώση χρήσης Η.Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft Office και AutoCAD προγραμμάτων

8) Δίπλωμα Οδήγησης

9) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Βιογραφικά θα αποσταλούν στα mail:

  1. a) sunshineefc@gmail.com
  2. b) androulakismanos2@gmail.com

Επιπλέον πληροφορίες:

+30697 2290379 και +30694 4577774

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους