ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 13.04.2022 και ώρα 09:30 πμ  επτά (7) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς επιτροπές διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τίς μελέτες με τίτλο:  1) «Νομιμοποίηση και βελτίωση–συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Θόλου», 2)«Νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων χερσαίας ζώνης λιμένα Ιεράπετρας και δημιουργία νέων λιμενικών υποδομών», 3)«Νομιμοποίηση και βελτίωση – συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Κουτσουρά», 4)  «Νομιμοποίηση και βελτίωση – συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Μύρτου και διευθέτηση ρέματος», 5)«Νομιμοποίηση και βελτίωση–συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Μακρύ Γιαλού», 6)«Νομιμοποίηση λιμενικών έργων λιμένα Παχειάς Άμμου», 7) «Νομιμοποίηση και βελτίωση -συμπλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Φέρμα», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ιεράπετρας.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ