Επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ψυκτικών μέσων σε εγκαταστάσεις, Πρότυπο (ΕΝ378-1-4)

Παρακαλούμε δείτε το παρακάτω έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ   568/05-04-2022, με θέμα:  «Επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ψυκτικών μέσων σε εγκαταστάσεις, Πρότυπο (ΕΝ378-1-4)»

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12