Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027-Πρόγραμμα Πρόσκληση Αναβάθμισης Υλικοτεχνικής Υποδομής Μηχανικών

Παρακαλούμε δείτε το παρακάτω έγγραφο ΤΕΕ/ΤΑΚ 564/04-04-2022, με θέμα:  «Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027-Πρόγραμμα Πρόσκληση Αναβάθμισης Υλικοτεχνικής Υποδομής Μηχανικών & Ανάπτυξη προσόντων»

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12