ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει τη Δευτέρα 28.03.2022 και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στήν επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο:  «Πράξη: Ολοκλήρωση μελετών δρόμου Κόμβος Απομαρμά – Καμάρες – Όρια Νομού, Υποέργο 1ο : Ολοκλήρωση μελετών Δρόμου Κόμβος Απομαρμά – Καμάρες – Όρια Νομού »,  με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης.

 

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ