ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μέσω της επταμελούς επιτροπής που συνέθεσε, στο πλαίσιο της υποστήριξης των μελών του στο πολύ σημαντικό έργο της αντιμετώπισης της κρίσης που δημιουργήθηκε μετά τη διαρκή σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών, καλεί τα μέλη του να εκθέσουν απορίες/ζητήματα που δυσχεραίνουν το έργο τους κατά τη συμπλήρωση φακέλου αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο έως τις 4 Μαρτίου 2022.

Τα θέματα αυτά θα προωθηθούν στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ώστε η επιλυθούν σε επικείμενο σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αντικείμενο τη “Σύνταξη φακέλου αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων”.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε επίσης οτι επικαιροποιημένες πληροφορίες για την συμπλήρωση φακέλου αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτιρίων αναρτώνται εδώ.

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12