Απόψεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ σχετικά με την Αναθεώρηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλαιάς Πόλης Ηρακλείου

Παρακαλούμε δείτε το 322/16-02-2022 έγγραφό μας που αφορά: « Απόψεις της  Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ σχετικά με την Αναθεώρηση της  Κυκλοφοριακής Μελέτης Παλαιάς Πόλης Ηρακλείου»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ