ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη  27.01.2022 και ώρα 09:30 πμ  οκτώ (8) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τίς μελέτες με τίτλο:

1) «Υπολειπόμενες μελέτες αναβάθμισης του τμήματος Γούρνες – Σταυράκια της Εθνικής οδού 97 Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη»

2) «Υπολειπόμενες μελέτες ολοκλήρωσης της παράκαμψης Μοιρών  της Εθνικής οδού 97 Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη»

3) Μελέτη Αναβάθμισης οδικής ασφάλειας της Π.Ε.Ο. και του παράπλευρου δικτύου Κάτω Γούβες – Λιμένας Χερσονήσου της Π.Ε. Ηρακλείου»

4) «Μελέτη αναβάθμισης οδικής  ασφάλειας της ΠΕΟ και του παράπλευρου δικτύου στο τμήμα Λιμένας Χερσονήσου – Μάλια της ΠΕ Ηρακλείου»

5) «Υπολειπόμενες μελέτες ολοκλήρωσης της παράκαμψης Τυμπακίου  της Ε.Ο. 97 Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη»

6) «Μελέτη συνδετήριας οδού Σητείας με νέα Ανατολική παράκαμψη στην περιοχή Πισκοκεφαλου»

7) «Μελέτη Βελτίωσης της Π.Ε.Ο. σε μήκος 4,4 χλμ από θέση Αρόλιθος έως συμβολής της με τον οδικό άξονα Ηράκλειο – Ανώγεια»

8) «Μελέτη νέας χάραξης του τμήματος του οδικού άξονα Ηράκλειο – Ανώγεια από Δ.Δ. Αστυρακίου έως Δ.Δ. Κυλιστου», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια  Κρήτης.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ