Αρχιτέκτων Μηχανικός

Zητείται αρχιτέκτων μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο
γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας :

· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό αρχιτεκτονικών μελετών σε κτίρια.
· Τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Eπικοινωνία: info@edifice.gr

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους