Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε καταλόγους πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και του Πρωτοδικείου για το 2022

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε να ενταχθείτε :

  1. Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι κατάλογοι πραγματογνωμόνων για το έτος 2022.
  2. Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι κατάλογοι πραγματογνωμόνων για το έτος 2022.
  3. 3. Σε κατάλογο που θα αποστείλουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι ετήσιοι κατάλογοι πραγματογνωμόνων  Μηχανολόγων Μηχανικών με εξειδίκευση σε αυτοκίνητα για το έτος 2022.

Το παραπάνω είναι μια προσπάθεια  του ΤΕΕ/ΤΑΚ για να δώσει αυτή τη δυνατότητα σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν αλλά δεν δεσμεύει το δικαστήριο ως προς την επιλογή του πραγματογνώμονα.

Για να ενταχθείτε στον/στους κατάλογο/ους  που θα στείλουμε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη  φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο  έως τις 31 Ιανουαρίου  του 2022:

https://forms.gle/2BYyrpKiCqRqq5W89

Αν έχετε εγγραφεί στο παρελθόν στους σχετικούς καταλόγους πραγματογνομώνων  και θα θέλατε να παραμείνετε εγγεγραμμένοι παρακαλούμε επαναλάβετε τη διαδικασία ηλεκτρονικά.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός