ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη  13.01.2022 και ώρα 10:00 πμ  δυο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τίς μελέτες με τίτλο: 1) «Μελέτη εναρμόνισης τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεων αποβλητων των Δήμων της ΠΕ Ηρακλείου με το νέο Εθνικό σχέδιο», 2) «Μελέτη εναρμόνισης τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεων αποβλητων των Δήμων της ΠΕ Λασιθίου με το νέο Εθνικό σχέδιο»,  με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.

   
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ

   
Ο Πρόεδρος

   
Γεώργιος Ταβερναράκης

    
Πολιτικός Μηχανικός