Από Τεχνικό Γραφείο Έργων και Μελετών

Από Τεχνικό Γραφείο Έργων και Μελετών
Ζητείται:

Μηχανικός με εμπειρία σε θέματα στατικών κατασκευών, δημοσίων έργων και μελετών.

Πρόσθετη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί.

Επιθυμητές ειδικότητες: Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος, Πολεοδόμος.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο info@alexakis.eu μέχρι 01 Φεβρουάριου 2022.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για 5 μήνες από την ημέρα υποβολής τους στην εταιρία μας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία