ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ Η ΤΕ)

Τεχνικό Γραφείο Μελετών, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά νέο συνεργάτη με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ η ΤΕ) για απασχόληση στα αντικείμενα:

  • των στατικών μελετών νέων και υφιστάμενων κατασκευών (μελέτες στατικής επάρκειας)
  • σε άλλα αντικείμενα πολιτικού μηχανικού όπως η τακτοποίηση αυθαιρέτων, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, κτηματογράφηση, διεκπεραίωση αδείας, εκτίμηση ακινήτων
  • σε ερευνητικά αντικείμενα δομοστατικού ενδιαφέροντος (προγραμματισμός, αριθμητική προσομοίωση σύνθετων κατασκευών κ.α.)

Επιθυμητά προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Άριστη γνώση AUTOCAD, Windows/Office

Γνώση στατικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί

Προηγούμενη εμπειρία στα αντικείμενα της θέσης θα εκτιμηθεί

Δίπλωμα Οδήγησης θα εκτιμηθεί

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Άριστη επικοινωνία και οργανωτική ικανότητα

Αποστολή βιογραφικών: tholosengineers@gmail.com

*Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία