Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

Ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο ηράκλειο κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών, σύνταξη συμφωνητικών έργων κλπ.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email. michanikoi@ergokaloudakis.gr τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία