Εργοδηγός Εργοταξίου

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο ηράκλειο κρήτης (τοπογράφος / πολιτικός μηχανικός π.ε. ή τ.ε.) για μόνιμη συνεργασία στη κρήτη. Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Βιογραφικά στο email. michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία