Χημικός Μηχανικός

Ζητείται Χημικός Μηχανικός για να απασχοληθεί ως εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα επεξεργασίας λυμάτων και νερού σε επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης στην Κρήτη.

Η απασχόληση θα είναι με φυσική παρουσία κατά το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιθυμητή η άριστη γνώση Microsoft Office και αγγλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΤΚ/ΠΣΧΜ: psxm.ptk@gmail.com.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία