Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας του Τμήματος

Συνάδελφοι, δείτε την πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 15η  Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία