ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης αναζητά αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ για μόνιμη απασχόληση.
Απευθυνόμαστε σε χρήστες Autocad, Photoshop και 3d προγραμμάτων.
Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο email: technicalwork60@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία