Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 25.11.2021 και ώρα 10:00 πμ ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι – Βαθειανού κάμπου», με αναθέτουσα αρχή τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου. 

 
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕΤΑΚ 
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Χωραφάς 
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ