Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

plasis logo

H Εταιρεία ΠΛΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ζητά

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Για το τμήμα Παρακολούθησης Λειτουργίας, Συντήρησης και Ανακατασκευών Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα μηχανικού (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ)
  • Ακαδημαϊκή γνώση της τεχνολογίας των φ/β συστημάτων 
  • Βασικές γνώσεις Τεχνολογιών H/Y/Διαδικτύου
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

 Επιθυμητά προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία στην μελέτη/κατασκευή/συντήρηση φ/β εγκαταστάσεων 
  • Ευχέρεια με συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP)
  • Εμπειρία στην ρύθμιση τοπικών δικτύων για απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω vpn

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα με κωδικό cml2021 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: pv-monitoring@plasisgroup.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία