Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή σε Κλιμάκια Ελέγχου Σεισμόπληκτων Κτιρίω

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

σε Διπλωματούχους Μηχανικούς Μέλη του ΤΕΕ/TAK – Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού

Για τη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών

για τον έλεγχο σεισμόπληκτων κτιρίων στην Π.Ε. Ηρακλείου

 

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, παρατείνει εως και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 τη συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών,

για συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχου σεισμόπληκτων κτιρίων προκειμένου να συνδράμει ενεργά και ουσιαστικά τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους σε Περιφερειακό Επίπεδο .

Η παρουσία των μηχανικών που θα συμμετέχουν στα κλιμάκια αυτά  είναι από τις 8:00 έως 16:00.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς μέλη του Τμήματος που μπορούν, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης και της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται,

να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο έως την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https:/forms.gle/XTXRaVVXYLnPtu2T6

 

           Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

           Μιχαήλ Χωραφάς

           Πολιτικός Μηχ/κος ΑΠΘ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12