Εξετάσεις ΤΕΕ για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ πληροφορίες και η προκήρυξη για την υποβολή των δικαιολογητικών για τις επόμενες εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος.