Ανακοίνωση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Περιφερειας Κρήτης για μηχανικο

Ανακοίνωση (ΣΜΕ2) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή εν ελλείψει ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Interreg, της Π.Ε. Ρεθύμνης

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους