Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τριμελών Επιτροπών για τον έλεγχο Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κατασκευών για τις ΠΕ Ηρακλείου-Λασιθίου

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τριμελών Επιτροπών για τον έλεγχο Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κατασκευών για τις ΠΕ Ηρακλείου-Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μέχρι την Παρασκευή 27/08/2021.

Υπενθυμίζουμε την πρόσκληση και την αίτηση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα οποία είναι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail: teetak@tee.gr ), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο ΕΝΤΥΠΟ.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12