Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τριμελών Επιτροπών για τον έλεγχο Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κατασκευών για τις ΠΕ Ηρακλείου- Λασιθίου

Συνάδελφοι ,

Παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση  και την αίτηση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη στελέχωση των Τριμελών Επιτροπών  για τον έλεγχο  Επικινδύνως  Ετοιμόρροπων  κατασκευών για τις ΠΕ Ηρακλείου- Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα οποία είναι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail: teetak@tee.gr), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ μέχρι την Τρίτη  17/8/2021.

 

Για τη ΔΕ  ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ