Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον ΒΟΑΚ, τμήμα Χανιά – Ηράκλειο

Συνάδελφοι,

δείτε κοινή επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ & του ΤΕΕ/ΤΔΚ με αρ.  πρωτ. 1060/2.08.21 & 744/2.08.21 και θέμα «Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον ΒΟΑΚ, τμήμα Χανιά – Ηράκλειο»

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Μιχαήλ Χωραφάς

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΚ, Σπυρίδων Σοφιανός

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία