Δικαιολογητικά έκδοσης βεβαίωσης χρήσεων γης

Συνάδελφοι,

δείτε επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά, με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1149/30.07.2021 και θέμα «Δικαιολογητικά έκδοσης βεβαίωσης χρήσεων γης»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία