Επιστολή: Δικαιολογητικά για την εξέταση αναγκαιότητας δέσμευσης χώρου για εγκατάσταση Υποσταθμού Διανομής ΜΤ/ΧΤ κατά την έκδοση Οικοδομικής Άδειας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία