ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Δ.Ε. του τμήματος μας παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών – ΠΕ Ηρακλείου/Λασιθίου μέχρι την Τετάρτη 07/07/2021.

 Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση θα βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματός μας (link: http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1874;2021-06-25-11-02-03&catid=57;anakoinwseis&Itemid=53).


 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

  Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12