Υλικό σεμιναρίου “Χρήσεις Γής – Αρτιότητες Γηπέδων – Ισχύς οικοδιμικών αδειών”

Συνάδελφοι,

 

Έχετε την δυνατότητα να κατεβάσετε το υλικό του σεμιναρίου “Χρήσεις Γής – Αρτιότητες Γηπέδων – Ισχύς οικοδιμικών αδειών”.

Υπενθυμίζουμε οτι το σεμινάριο είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση, στα κανάλια του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο youtube και στο facebook

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12