ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ – ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ

Συνάδελφοι, δείτε κοινό Δελτίο Τύπου

Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Ανατολικής Κρήτης,

Του Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδος/Τμήματος Δυτικής Κρήτης,

Του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης,

Του Οικονομικού Επιμελητηρίους Ελλάδος 15ο Περιφερειακό Τμήμα, Δυτικής Κρήτης,

Του Γεωτεχνικόυ  Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Παράρτημα Κρήτης.

 

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12