Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Newsletter Α’ Τετραμήνου 2021

Συνάδελφοι, δείτε ενημέρωση της δράσης του Τμήματος μας για το Ά τετράμηνο του 2021.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία