Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Συνάδελφοι,

δείτε  έγγραφο του Προέδρου ΔΕ κ. Μιχαήλ Χωραφά με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 679/17.05.2021 και θέμα «Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία