ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤHΣ ΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων κατηγορίας 5 στις περιοχές της Ανατολικής Κρήτης (ΠΕ-Ηρακλείου & ΠΕ-Λασιθίου) που εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1ε του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 και το διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΝ, ακίνητα σε περιοχές που εντός του έτους 2020 βρίσκονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), δύναται να υπαχθούν στην Κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του ν. 4759/2020, δηλαδή μέχρι 9/12/2021.

Ακίνητα που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές και το παράβολο καταβληθεί μέχρι 9/12/2021, δεν λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. β ́-γ ́, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -5.

Εφόσον το παράβολο καταβληθεί μετά την 9η/12/2021, λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. γ ́-στ ́, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -4.

                Τα επισυναπτόμενα excel στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/aythaireta-anakoinoseis/07-04-2021-perioches-se-katastasi-ektaktis-anagkis-entos-toy-2020/) είναι πλήρη και έχουν τα στοιχεία των αποφάσεων κήρυξης του συνόλου των περιοχών της επικράτειας. Έχουν σταλεί από το ΥΠΕΝ κατόπιν αιτήματός του προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

              

                Στο σύστημα, η δυνατότητα ένταξης δίνεται σε επίπεδο Δήμου. Εφιστούμε την προσοχή στους μηχανικούς στο γεγονός ότι εντάσσονται ακίνητα στις συγκεκριμένες περιοχές που ορίζονται στις κηρύξεις και όχι στο σύνολο του Δήμου, εκτός εάν η κήρυξη αφορά το σύνολό του.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

 

ΚΗΡΥΞΕΙΣ 2020 ΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

ΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ