Σεμινάριο ΤΕΕ/ΤΑΚ Χρήσεις Γής – Αρτιότητες Γηπέδων – Ισχύς οικοδιμικών αδειών (νέα ημ/νία: Πέμπτη 05/06, 18:00)

 Seminar, speaker Ms Fragioudaki, 6 of May

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους

http://live.teetak.gr

Technical Chamber of Greece, dpt East Crete – YouTube

TEE/TAK | Facebook

 

Ο Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ