Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε για την ενημέρωσή σας την πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15.04.2021 και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία