Πρόσκληση Συνεδρίασης “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Δείτε την πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, την 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.