Εξυπηρέτηση του κοινού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σε εφαρμογή  των  μέτρων και των  ρυθμίσεων   στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού-31η εγκύκλιο ( ΑΔΑ 620346ΜΤΔ6-ΝΙ1) του Υπουργείου  Εσωτερικών, σας υπενθυμίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού, συνεχίζει να γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού επί αποδείξει καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.   

Ως εκ τούτου και για την καλύτερη εξυπηρέτησή  σας από την Υπηρεσία μας, μπορείτε να στείλετε  το ηλεκτρονικό αίτημά σας ( e-mail)  στην ηλεκτρονική δ/νση: teetak@tee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2810-342520 & 2810-341455

 

Σημειώνεται οτι από 1.1.2021 kαταργείται η διακίνηση , μέσω τηλεομοιοτυπίας ( fax) ,εγγράφων διοικητικών και μη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 99 Ν. 4727/2020.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 08.02.2021
 

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους