Εξυπηρέτηση του κοινού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σε εφαρμογή  των  μέτρων και των  ρυθμίσεων   στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού-31η εγκύκλιο ( ΑΔΑ 620346ΜΤΔ6-ΝΙ1) του Υπουργείου  Εσωτερικών, σας υπενθυμίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού, συνεχίζει να γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού επί αποδείξει καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες.   

Ως εκ τούτου και για την καλύτερη εξυπηρέτησή  σας από την Υπηρεσία μας, μπορείτε να στείλετε  το ηλεκτρονικό αίτημά σας ( e-mail)  στην ηλεκτρονική δ/νση: teetak@tee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2810-342520 & 2810-341455

 

Σημειώνεται οτι από 1.1.2021 kαταργείται η διακίνηση , μέσω τηλεομοιοτυπίας ( fax) ,εγγράφων διοικητικών και μη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 99 Ν. 4727/2020.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 08.02.2021
 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ