Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών για τις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου

Συνάδελφοι,

 

Στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά όλη την πληροφορία που αφορούν στις αναρτήσεις  Δασικών Χαρτών για τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, και συγκεκριμένα:

Καθότι οι συγκεκριμένοι ιστότοποι θα ανανεώνονται συνεχώς ώς  προς τις εξελίξεις που αφορούν το θέμα και θα αναβαθμίζονται ως προς τις δυνατότητες, μπορείτε στο μέλλον να τους χρησιμοποιείτε ως σημεία αναφοράς.

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12