ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη των εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την διαδικασία υπάρχουν στην ιστοσελίδα των εξετάσεων.